Vluchten, vechten en ego

Wat is de relatie tussen vluchten, vechten en het ego? Soms is je leefstijl hoognodig aan verandering toe. Maar het lukt je maar niet om die veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld:

– je wilt bewuster gaan eten voor je gezondheid
– negatieve vriendschappen wil je liever verbreken
– je wilt weg bij je huidige werk, want het put je uit
– oude trauma’s moet je onder ogen te zien, omdat het je blokkeert
– je moet nodig uit de destructieve of zinloze relatie
Maar je vlucht voor de stappen die nodig zijn of je vecht ertegen. Je stelt het telkens weer uit of je zorgt ervoor dat je er geen tijd hebt om aan die verandering te werken. Hierbij komt het ego om de hoek kijken die jou tegenwerkt om veranderingen aan te brengen. Wat is het ego? Hoe werkt het ego? Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

In een eerder blog heb je kunnen lezen over het ontstaan en in stand houden van vlucht- en vechtgedrag https://praktijkdeoverwinning.nl/vluchten-vechten-en-bevriezen/      Door situaties in het verleden kan het zo zijn dat het vlucht- of vechtalarm nog altijd aanstaat. Het vluchten en vechten is onderdeel geworden van jou en jouw leven zonder dat je je daar bewust van bent. Je blijft vluchten en vechten. Naast dit gegeven hebben we te dealen met het ego dat flink kan tegenwerken als je veranderingen aan (wilt) brengen.

Het ego

Het ego is angst en zorgt voor weerstand. Hoe groter het ego, hoe groter de angst. Een gezond ego zorgt ervoor dat je oplet bv. in het verkeer en dat je alert bent op bv. een brandende kaars. Tijdens de kindertijd wordt het ego gevormd door succeservaringen of door nare ervaringen. Succeservaringen leiden tot een stabiel ego die daarmee leert dat actie ondernemen tot goede resultaten leidt. Nare ervaringen geven angst en daarmee wordt het ego gevoed met meer angst. De negatieve lading van het ego wil alles laten zoals het is. De nodige alertheid van het ego is overgegaan naar angst voor alles wat anders is of anders dreigt te worden. Het ego houdt het liefst vast aan dat wat er is, want dat is wat het kent.

Angst

Angst maakt dat je twijfelt, geen stappen durft te zetten, niet zichtbaar durft te zijn, niet durft te spreken en het liefst daar blijft waar het is. Het niets doen voelt het meest veilig ook al is de situatie waarin je verkeert niet goed. Angst leidt echter ook tot onmacht en onmacht leidt weer tot o.a. boosheid, agressie en frustratie. Kijk maar eens om je heen wat er momenteel in de wereld gebeurt. We zijn overrompeld door een virus dat sowieso onmacht veroorzaakt. Daarbij de maatregelen die worden opgelegd. Het ego is in rep en roer waardoor er veel (oude) frustratie en boosheid vrij spel krijgen. Voeg daarbij het vlucht- en vechtgedrag met als gevolg meer angst en paniek.

Vluchten en vechten

Het ego houdt dus oud gedrag in stand en zorgt ervoor dat je acties ontwijkt en/of voorkomt. Onbewust zorg je ervoor dat je het te druk hebt, dat je blijft twijfelen en je vecht tegen de gedachte om stappen te zetten. Misschien door middel van verslavingen die gedachtes en gevoelens onderdrukken. Of je zit in het ‘morgen effect’. Morgen ga ik lijnen, je kent het vast. En morgen zeg je dat opnieuw. Bagatelliseren van de situatie is ook een vorm van vluchtgedrag. Zo erg is/was het niet. Of ik zing het wel uit, oftewel ‘ik ben niet belangrijk genoeg’. Je kunt het simpelweg ook volledig negeren. Als je er niet over praat, is het er niet. De doofpot scenario.

2021

Het jaar 2021 is het jaar van veranderingen: 2+0+2+1 = 5. De 5 staat voor veranderingen. Dus kan het zomaar zijn dat je op een zeker moment voor het blok wordt gezet. Neem het werk uit het rijtje van bovenstaande voorbeelden. Je weet allang dat je weg moet bij dat bedrijf of baas, maar je blijft. Doordat je blijft, raak je uitgeput. Als je uitgeput raakt, kom je met een burn-out thuis te zitten.
Je weet dat je een keer aan je trauma moet werken, maar je doet het niet. De onverwerkte emoties van het trauma laten zich in alle hevigheid voelen en je komt in een depressie of je krijgt te maken met andere psychische of lichamelijke klachten.
Pas voor de rand van de afgrond veranderen we. Ook ik heb deze ervaring. Ik kwam voor de keus te staan: of ik spring van een flat en maakt een einde aan mijn aardse leven óf ik zoek hulp. Gelukkig koos ik voor hulp.

Wat te doen?

De eerste stap is om de keus te maken dat je werkelijk iets wilt veranderen. Je zegt tegen jezelf: ‘dit of dat moet veranderen’ ondanks de weerstand (ego) die je van binnen voelt. Geen ‘ja maar’ erachter aan. Als je weer allerlei maar-en gaat bedenken, breekt het de kracht van je keus af. Hoe je de verandering gaat doen, laat je nog even rusten. Deze eerste stap laat je groeien door het regelmatig naar jezelf te benoemen. Bv. ‘ik kies voor verandering en ik ben sterk genoeg voor deze verandering’. Zo laat je het ego weten dat je de regie van je leven gaat overnemen c.q. terugnemen. Zodra het ego onbewust van alles gaat bedenken om jou te weerhouden van de gekozen verandering zeg je: ‘Stop ego, ik kan dit en ik ben sterk genoeg’.

Stap twee is om het thema met iemand te delen waarvan je weet dat deze persoon je gaat steunen. Doet deze persoon dit niet dan heb je de verkeerde persoon en zoek je verder. Het kan iemand uit je omgeving zijn of misschien vind je het veiliger om therapeutische hulp in te schakelen. Misschien heb ik je met dit blog al op weg geholpen. Tevens bied ik als trauma- en herstelcoach én ervaringsdeskundige trajecten aan om jou te begeleiden in jouw verandering. Ook kun je een eenmalige sessie boeken voor een oriënterend gesprek. Maak een afspraak via yvonne@praktijkdeoverwinning.nl Ook voor vragen kun je hier terecht.

Ik wens je kracht, wijsheid en inzicht!

Liefs, Yvonne❤️

Enkele reacties:
Echt een fantastisch artikel
Heel interessant en mooi om te lezen, dank je
Weer een top stuk
Heel herkenbaar dit thema