Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden vanaf mei 2017

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende consulten, coaching en training verleent door Praktijk de Overwinning te Rotterdam.

Aansprakelijkheid

Een consult en/of  coaching is géén vervanging voor een behandeling van een reguliere arts. Praktijk de Overwinning is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Raadpleeg altijd een arts bij langdurige (pijn)klachten.

Medicatie

De cliënt meldt vóór aanvang van een consult, coaching of training of hij/zij antipsychotica of andere medicatie inneemt die van invloed kunnen zijn op de dienst.

Weigering consult

Praktijk de Overwinning behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren bij ontsporend gedrag waarbij de veiligheid in het geding komt voor wederzijdse partijen.

Weigering deelname trainingen

Praktijk de Overwinning behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor trainingen te weigeren. Indien een cliënt psychische klachten heeft en/of afhankelijk is van antidepressiva zal er apart bekeken worden of de klant wel of niet kan deelnemen.

Annulering consult of coaching

Afspraken worden uiterlijk 24 uur voor aanvang geannuleerd. Uitgezonderd de annuleringen die ontstaan vanuit overmacht. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Annulering trainingen

Voor trainingen binnen de Praktijk de Overwinning is de afzegtermijn uiterlijk 7 dagen voor de workshop. Wanneer er binnen deze 7 dagen afgezegd wordt dan wordt 50% van de prijs berekend.

Bij geen afzegging en ook niet aanwezig zijn op de cursus geldt dat 100% van het overeengekomen bedrag afgerekend dient te worden.

Indien de training niet door kan gaan door annulering van Praktijk de Overwinning heeft u recht op teruggave van het volledige bedrag of deelname op een ander tijdstip.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur. Betaling voor coaching en training is vooraf. Na een los consult wordt er na de sessie een factuur aangemaakt en wordt deze uiterlijk binnen de gestelde termijn betaalt zoals vermeld op de factuur.