Van eenzaamheid naar verbinding is mogelijk! Hoe omschrijf je eenzaamheid? Waar ontstaat eenzaamheid? Kun je hier verandering in brengen? Hoe dan? Wil jij je eenzaamheid begrijpen en omkeren naar samen?

Gevoel van eenzaamheid

Het gevoel van eenzaamheid is moeilijk onder woorden te brengen als je het niet persoonlijk hebt ervaren. Hoe beschrijf je het gevoel van eenzaamheid? Dat is net zo lastig als het beschrijven van een kleur. Veel jongeren voelen zich eenzaam en een deel hiervan probeert dit gevoel te onderdrukken door middel van verslavingen, negatief gedrag of door zichzelf nog meer te isoleren.  Wanneer en hoe ontstaat eenzaamheid? Kun je eenzaamheid omzetten naar verbinding?

Kenmerken eenzaamheid

Eenzaamheid uit zich in vele vormen:

  • Gevoel van leegte
  • Angst
  • Verdriet
  • Machteloosheid
  • Minderwaardigheid en nutteloos
  • Onbegrip
  • Gevoel van (emotionele) afstand
  • Isoleren en afzonderen

Ontstaan van eenzaamheid

Eenzaamheid ontstaat doordat iemand zich emotioneel niet gezien of gehoord voelt. In de kindertijd wordt de basis gelegd voor verbinding met anderen of juist niet. Een kind groeit op alle niveaus in contact met andere mensen, of dit nu ouders zijn, pleegouders of verzorgers. Het kind groeit van liefde en de juiste aandacht en waardering. (Wilskracht en Engelengeduld blz. 24)

Voorbeelden

Als het vertrouwen wordt geschaad, er onveilige situaties zijn of grenzen worden overschreden dan leert het kind niet te vertrouwen op anderen. Denk hierbij aan verwaarlozing, mishandeling, grensoverschrijding of ruziënde ouders.  Wanneer de ouders druk zijn met andere zaken en te weinig tijd hebben voor hun kind moet het zijn emotionele problemen zelf zien op te lossen. Los van oordeel benoem ik een aantal omstandigheden die maken dat een kind zich eenzaam kan voelen. Het kan hier gaan om ‘sleutelkinderen’.  Of om ouders die verslaafd zijn en/of zelf aan het overleven zijn vanuit hun eigen emotionele of financiële problemen.

Hoog sensitief en anders denkend

Er is nog een groep kinderen en jongeren die zich niet gehoord of gezien voelt.  Dat is de groep die een hele andere visie op het leven hebben dan hun ouders. Zolang de ouders open staan voor deze visie gaat het goed. Maar zodra de kinderen hierin geen eigen keuzes mogen maken, ontstaat er eenzaamheid. Daarbij hebben zij  moeite met alle narigheid en angsten die er in de wereld zijn. Deze kinderen kunnen sterk deze negativiteit voelen en worden ook wel de HSP-ers genoemd, hoog sensitieve personen. Als de handvatten ontbreken om hiermee om te gaan, leert het kind zich af te sluiten en is daar het begin van eenzaamheid.  

Geheimen

Geheimen meedragen waar je niet over mag praten, maakt eenzaam. Ik mocht niet praten over het seksueel misbruik. Toen ik het toch een keer uitsprak naar mijn oma zei ze: dat zeg je nooit meer, want dat is niet waar. Vervolgens creëerde ik onbewust mijn eigen bunker waar ik mijn geheim en mijn emoties instopte. Ik kon niet delen, mocht niet delen en ik was alleen met mijn bunker die niemand zag.  Mijn vertrouwen was geschaad.

Persoonlijke ervaring

Tijdens mijn opleiding leerde ik  te reflecteren op mijn gedrag en emoties. Voor veel gevoelens had ik geen naam, omdat ze ontstaan waren in mijn vroege jeugd. Het woord eenzaamheid begon ik nu te begrijpen en sterker te voelen. Ook realiseerde ik mij dat ik nooit het gevoel had gehad dat ik echt ergens bij hoorde. Ik voelde mij anders dan anderen, geen ‘gelijkgestemden’ zoals dat heet.

‘Ik hoor hier niet bij’

Op een zeker moment kwam ik thuis met de fiets en keek onze huiskamer binnen. Mijn man was daar en mijn twee zoons. Kaarsjes aan en tafel gedekt. Het gevoel van eenzaamheid kwam in alle hevigheid en ik dacht: ‘ik hoor hier niet bij’. Het was alsof ik weer terug was in mijn kindertijd. Als kind heb ik altijd het gevoel gehad dat ik niet paste in mijn ouderlijk gezin. Er was veel narigheid en negatieve situaties.

Verandering

De eenzaamheid die in de jeugd ontstaan is, kan een heel leven lang onderliggend en onbewust doorsudderen. Tenzij je de eenzaamheid gaat herkennen, erkennen en accepteren. Door het accepteren van de eenzaamheid kun je gaan kijken waar deze eenzaamheid ontstaan is. En als je weet waar dit ontstaan is, kun je veranderingen inzetten.   

Hoe dan?

Het innerlijke kind

Het innerlijke kind ofwel het jonge kind dat jij ooit was, heeft deze eenzaamheid ‘aangeleerd’. Zolang je niets doet, blijft het innerlijke kind jou de signalen van eenzaamheid sturen. Net zo lang totdat je naar het innerlijke kind luistert en haar/hem aandacht geeft. Door te luisteren en het innerlijke kind de erkenning te geven en dat je begrijpt waarom het zich toen zo eenzaam voelde, komt de verandering. Nu kun jij de ouder zijn voor jouw innerlijke kind en de veiligheid bieden die het nodig heeft. Vervolgens zal dit innerlijke deel van eenzaamheid vervagen en groeit dat deel van het innerlijke kind met jou mee naar de volwassenheid.  Lees ook   https://praktijkdeoverwinning.nl/de-kracht-van-het-innerlijke-kind/

Sessie Innerlijke kind

Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar waar jouw eenzaamheid is ontstaan. Daarna gaan we in alle rust contact maken met jouw innerlijke kind. Wat wil hij/zij laten weten en wat heeft hij/zij nu nodig? Na deze sessie leer je hoe jij kunt samenwerken met het innerlijke kind, jouw sterke kind. In sommige gevallen maken we dat contact in de tweede of derde sessie. Je zult merken dat er innerlijke rust ontstaat. Het kind dat jij ooit was, hoeft nu niet meer om aandacht te roepen voor wat betreft de eenzaamheid. Samenvattend gaan we op weg naar verbinding!

Delen is helen én verbinding maken

Om nog meer jongeren te bereiken, wil ik je vragen om dit blog te delen. De eenzaamheid mag en kan omgezet worden naar verbinding en samen. Voor een afspraak of vragen stuur een email naar yvonne@praktijkdeoverwinning.nl

Liefs, Yvonne ❤️