Onbewuste blokkades

Wat zend je onbewust uit? Onbewuste blokkades kunnen heel wat uitzenden. Het onbewuste kan iets positiefs uitzenden, maar ook iets negatiefs zonder dat je daar enig idee van hebt. Als jong kind begin je als een open boek, innerlijk en uiterlijk zijn nog gelijk. Het jonge kind is boos en laat dit ook merken door te stampvoeten, het jonge kind is verdrietig en laat dit merken door te huilen. In de loop van de tijd bouwt het kind een referentiekader op door de opvoeding en door ervaringen. Ouders/opvoeders hebben verschillende normen en waarden waar het kind mee te maken krijgt. Niets mis mee zolang er naar het kind geluisterd wordt en de goede kant wordt opgestuurd. Wanneer het kind leert om goed met deze emoties om te gaan, zal het kind zich op volwassen leeftijd op een goede manier uiten.

Het ontstaan van onbewuste blokkades

Wat nu als die emoties onbelangrijk lijken te zijn voor ouders? Dat er geen aandacht wordt gegeven aan verdriet, pijn of boosheid? Misschien zijn ouders druk met hun eigen emoties of hebben zij weinig tijd. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat mijn ouders het te druk hadden met zichzelf. Zij waren niet in staat om hun eigen emoties in bedwang te houden. Er kunnen echter tal van redenen zijn waarom kinderen geen aandacht krijgen voor hun emoties. Veelal is het de onmacht van de ouders waardoor het kind een negatief referentiekader (onbewuste blokkades) opbouwt. Hierdoor zal het kind onbewust strategieën inzetten om de emoties te overleven door bv. te onderdrukken, door negatief gedrag te laten zien of door ziek te worden. Ziekte kan een onbewust systeem zijn om aandacht te vragen. Denk hierbij aan psychosomatische klachten als buikpijn of vermoeidheid.

Ondertussen worden al die emoties opgesloten ergens in het lichaam of geest die gelinkt zijn aan allerlei herinneringen. Een paar voorbeelden:

 • Er werd gezegd dat je ‘het toch niet kan’
 • Als kind werd er niet naar je geluisterd
 • Je werd gepest of genegeerd
 • Broertje of zusje werd voorgetrokken
 • Als kind werd je als ‘lastig’ ervaren
 • Negatieve opmerkingen
 • Sleutelkinderen
 • Te grote verantwoordelijkheden

Veel kinderen hebben hiermee te maken en mogelijk wordt het daardoor niet als heel dramatisch bestempeld. Trauma’s als seksueel misbruik en fysieke mishandeling worden als dramatischer gezien. Natuurlijk is er een gradatie in heftigheid en ik ken alle gradaties uit persoonlijke ervaring. Maar zowel bij bv. fysieke mishandeling alsook bij pesten alsook bij afwezigheid van ouders wordt er in de kern geen aandacht gegeven aan de emoties van het kind.

Hoe werkt dit later door?

In de voorbeelden wordt duidelijk dat er een ‘waarde’ aan het kind werd toegekend.  Als je het toch niet kan, er niet naar je geluisterd wordt, je gepest wordt, genegeerd, de ander wordt voorgetrokken, als lastig wordt ervaren, negatieve opmerkingen krijgt of geen aandacht: wat leert dat een kind aan eigenwaarde? Weinig tot niets. Heeft een kind teveel verantwoordelijkheden? Dan kan het zijn dat het kind niet aan alle eisen kan voldoen en zich vervolgens waardeloos voelt. Waardeloos betekent ook: slecht, ongeldig, nietswaardig, onbruikbaar, onnuttig.

Wanneer je je niet bewust bent van de ‘waarde’ van het waardeoordeel en wat dat onbewust teweeg kan brengen, kan dat soms tot onverwachte reacties leiden. Je bent geknipt voor een baan en toch wordt je afgewezen. Uiterlijk presenteer je jezelf optimaal, maar onbewust zend je uit dat je waardeloos bent. In een groep probeer je contact met anderen te maken, maar onbewust zend je uit dat je het niet waard bent om gezien of gehoord te worden. Verkeerde keuzes maken, komt mede voort uit het feit dat je het niet waard bent om een goed leven te hebben.

Affirmatie

Iets dat aangeleerd is, is moeilijk om weer af te leren. Als ervaringsdeskundige in ‘waardeloosheid’ weet ik dat het zeker mogelijk is. Inmiddels weet ik wat ik waard ben al schiet ook ik weleens in mijn oude valkuil. Een affirmatie betekent letterlijk bevestiging en het is een gedachte die je door dagelijkse herhaling gaat gebruiken voor positieve verandering. Door verstandelijk te affirmeren overtuig je jouw onbewuste dat je het wel degelijk waard bent! Hiermee wordt een negatief gevoel omgezet naar positieve interactie. Dat is waar je ooit begon als kind.

Een paar voorbeelden van affirmaties. Ik ben het waard om:

 • mooie dingen te ontvangen
 • te zijn wie ik ben
 • positieve vrienden/vriendinnen te hebben
 • een leuke baan te hebben
 • gehoord/gezien te worden

Het innerlijke kind waarderen

Als kind heb je een waardeoordeel ervaren. Wanneer dit een negatief waardeoordeel was, dan is het nu tijd om jouw innerlijke kind te laten weten dat het geliefd is. Laat jouw kind weten dat je van haar/hem houdt en dat je hem/haar waardeert en accepteert. Geef jouw innerlijke kind in gedachten een knuffel of iets wat jij als kind nodig had. Wees de vader of moeder voor jouw innerlijke kind. Lees ook   https://praktijkdeoverwinning.nl/nee-is-nee-en-ja-is-ja/

Heb je behoefte aan een Innerlijk kind sessie waardoor je ruimte in je leven maakt voor nieuwe en positieve kansen? Maak een afspraak of stel een vraag via yvonne@praktijkdeoverwinning.nl

Je kunt dit blog natuurlijk ook gebruiken voor inzichten in andere thema’s.

Liefs, Yvonne❤️