Het innerlijke kind

Wat verstaan we onder het innerlijke kind? Welke effecten heeft het op ons leven? Heeft het invloed op emoties van angst en liefde? Hoe is pijn, boosheid en verdriet, maar ook plezier, kracht en liefde verbonden met het innerlijke kind? Beïnvloedt het prestatie, werk of relaties? Wat zijn de voordelen en nadelen van innerlijk kindwerk? Waarom vinden veel mensen het spannend om met het innerlijke kind te werken? Hoe kun je je leven verbeteren door innerlijk kindwerk? Op deze vragen zal ik je zo goed als mogelijk antwoord geven.

Wat is het innerlijke kind?

We dragen allemaal het innerlijke kind in ons. Een puur kind zoals het oorspronkelijk bedoeld was. In alle spontaniteit, onschuld, vertrouwen en onbevangenheid. Creatief en blij. Dit kind sloeg ook herinneringen op. Dat kunnen leuke herinneringen zijn. Maar elk kind ervaart ook nare situaties die kwetsbaar maken. Wanneer het kind hiervoor de juiste aandacht krijgt, leert het dat emoties er mogen zijn en krijgt het kind erkenning. Maar als er geen aandacht is voor de emoties dan is het kind op zichzelf aangewezen en zal het zelf, onbewust, overlevingsstrategieën ontwikkelen. Wanneer emoties worden afgewezen of genegeerd, voelt het kind zich eveneens afgewezen.

Concreet betekent dit dat het innerlijke kind twee versies heeft: het authentieke en blije kind, maar ook het gekwetste kind. Kleine of grote kwetsingen. Vergeet daarbij niet dat een drama voor een kind peanuts kan zijn voor een volwassene.

Het gekwetste innerlijke kind

Kwetsen betekent: iemand pijn doen, verwonden, beschadigen, schenden of krenken. Het ongewenste kind of het kind dat verwaarloosd/ mishandeld is, leert niet dat het waardevol is en zal geen erkenning krijgen voor wie hij/zij is. Of het kind dat meer dan eens te horen krijgt dat hij/zij het toch niet kan, zal zich nutteloos voelen. Dit zijn duidelijke voorbeelden van het gekwetste kind. Het kan echter ook zo zijn dat er overmacht is en de ouder om wat voor reden ook niet goed de emoties van hun kinderen kunnen zien. Er hoeft absoluut geen opzet te zijn van ouders dat het kind gekwetst raakt. Tevens is de ouder niet altijd bij het kind aanwezig en kan de ouder niet alles zien. Lees ook Het innerlijk kind blog van juli 2019 op

https://praktijkdeoverwinning.nl/2019/07/page/2/

Ook kan het zijn dat er heftige, moeilijke of verdrietige situaties zijn als een overlijden, een scheiding, armoede of een ongeluk die impact hebben op het leven van een kind. Wanneer het kind op dat moment niet de aandacht krijgt die het nodig heeft, blijft de pijn en angst ‘plakken’. Gekwetst zijn geeft emoties en het gekwetste kind zal die emoties bij zich blijven dragen, het kind beperken in persoonlijke groei totdat deze emoties vroeg of laat aandacht krijgen.

Het authentieke kind

Het authentieke kind laat elke emotie zien die het heeft, het leert, beweegt en leeft volledig vanuit de kern. Onbevangen in pure liefde. Geen enkele schroom voor poepen, plassen, smakken, bloot zijn, huilen of boos zijn. Totaal los van zorgen en wil vooral spelen. Creatief en flexibel ontdekt hij/zij hoe het lijf beweegt als kruipen, lopen en klimmen op zoek naar uitdagingen. Het kind roept blijdschap op. Hoe vertederend is het om een kind te zien spelen! Sterker nog, kinderen maken anderen blij met hun spel, met bouwen en leren. Het kind is volledig in zijn/ haar eigen kracht los van allerlei zorgen en gedachten.

Bepaalt ons innerlijke kind de toekomst?

Direct of indirect heeft ons innerlijke kind invloed op hoe wij leven, handelen en onze keuzes maken. Heb je als kind een stabiele en veilige omgeving gehad waarbij je hebt geleerd met negatieve ervaringen om te gaan en kon je zijn wie je wilde zijn? Dan zal het leven een heel stuk gemakkelijker zijn dan het gekwetste kind dat in een onveilige omgeving is opgegroeid. Het gekwetste kind draagt angsten met zich mee en heeft een of meerdere overlevingsstrategie(ën) ontwikkeld. De last van oude emoties zijn mede bepalend voor de keuzes in het leven. Vanuit kwetsbaarheid, lees angst, maak je op latere leeftijd bv. verkeerde keuzes, durf je niet jezelf te zijn, durf je geen nee te zeggen, blijf je zoeken naar erkenning en wantrouw je andere mensen. Als je er als kind alleen voor stond, kun je je als volwassene nog altijd eenzaam voelen ondanks dat er mensen om je heen zijn.

Nadelen innerlijk kindwerk

Uit ervaring weet ik dat het lastig kan zijn om de confrontatie aan te gaan met situaties die pijnlijk waren. Je moet weer terug naar toen, je ervaart even weer de emoties van toen. Dit is echter tijdelijk en daarbij leef je in de wetenschap dat je het toen overleefd hebt, dus nu zeker. Het kan tranen opleveren en dat mag. Vergelijk het met het opruimen en schoonmaken van een huis. Eerst heb je even rommel om vervolgens te kunnen genieten van de rust, ruimte en een schone omgeving.

Voordelen innerlijk kindwerk

Waarom zou je innerlijk kindwerk doen? Opgedane angsten en overlevingsstrategieën kunnen behoorlijk beperkend werken als je een leuk leven wilt. Je wilt bv. die nieuwe baan, maar je weet onbewust dat je dat toch niet kan. Of je wilt meer financiële middelen, maar onbewust zend je uit dat je dat niet waard bent. Misschien heb je last van slapeloosheid, piekeren, somberheid, eenzaamheid om er maar een paar te noemen. Wederom weet ik uit ervaring dat het leven los van angsten en overlevingsstrategieën zoveel ruimte geeft voor nieuwe kansen, voor liefde, voor ontvangen.

Door in contact te gaan met jouw authentieke innerlijke kind zal je tevens opnieuw de kracht, de doorzetting en de lef ervaren die je nu mist. Door in verbinding te komen, realiseer je je hoe sterk je eigenlijk wel bent/was! Je leert opnieuw de mooie facetten van het kind, de kracht, de flexibiliteit, de creativiteit, de liefde, verbinding met anderen en nog veel meer.

Samengevat doet innerlijk kindwerk het volgende:

  • Het ruimt oude emoties op (feiten blijven bestaan, emoties laten los)
  • Verwijdert/vermindert overlevingsstrategieën en angsten
  • Door het erkennen van je emoties, erken je jezelf
  • Je komt weer terug bij je authentieke ik
  • Dromen en wensen die je had of hebt, krijgen ruimte om uit te voeren
  • Is het oude opgeruimd, dan kun je gebruik maken van alle mooie facetten die jij bij je draagt. Kracht om te doen wat je graag wilt, creativiteit voor plezier, liefde om je te verbinden met anderen. Zelfvertrouwen, doorzetting en je hebt de power om uitdagingen aan te gaan.
  • Daarbij kun je gaan samenwerken met het innerlijke kind als een team!

Voor nu:

herken en erken jouw innerlijke kind. Herken en erken jouw angsten en overlevingsstrategieën. Oordeel hier niet over. Dat is de eerste stap. Maak een doel. Wat wil je bereiken? Houd je doel voor ogen en maak je keus om met jouw innerlijke kind aan de slag te gaan. Stop nu met tijd en energie te investeren om de deksel op de doofpot te houden. Laat stromen wat wil stromen! Volg de Krachtmeditatie innerlijke kind op de Home pagina.

Wil je jezelf aanmelden voor innerlijk kindwerk of heb je vragen? Stuur een email naar yvonne@praktijkdeoverwinning.nl

Liefs, Yvonne❤️