Wie heeft er een innerlijk kind?

We dragen allemaal ons eigen innerlijke kind in ons. Het kind dat blij is, het kind dat verdrietig of boos is en ons nog iets te vertellen heeft. Als kind heb je veel geleerd, ben je opgegroeid, heb je leren lopen, praten, eten etc. Je hebt ook allerlei ervaringen opgedaan, zowel positief als negatief. Over positieve ervaringen hoef ik weinig uitleg te geven, daar groeit een kind van. Maar groeit het kind ook van negatieve ervaringen en wat groeit er dan? Dat is afhankelijk van de ervaring, maar wat vooral belangrijk is hoe er mee omgegaan wordt. Ik wil mij vooral focussen op het laatste, hoe de uitwerking is als er wel of geen positieve aandacht is.

De luisterende ouder

Wanneer een kind een negatieve (traumatische) ervaring heeft en er wordt naar het kind geluisterd dan leert het kind met de ervaring om te gaan. De ouder of verzorger geeft het kind ruimte voor emoties. Het kind voelt en ervaart dat zij/hij er mag zijn inclusief alle pijnlijke emoties. De emoties mogen geuit worden en er wordt liefdevol aandacht gegeven aan het kind én de emoties. Hierdoor zal de ervaring later slechts nog als ervaring bestaan zonder de emotionele lading. De ouder geeft het kind daarbij handvatten op welk niveau dat ook is. Kortom: een kind leert omgaan met negatieve ervaringen en is daarmee voorbereid op het omgaan met (latere) negatieve ervaringen.

De niet-luisterende ouder

Maar wat nu als de ouder, om wat voor reden dan ook, niet in staat is om het kind de juiste begeleiding te geven?Het kind dat niet mag huilen, niet kan protesteren, niet kan vluchten of vechten is genoodzaakt om de emoties ergens op te slaan. Doordat het kind afhankelijk is van de ouder(s) en kinderen loyaal zijn naar ouders, zal het kind de ervaringen net zo snel delen met anderen. Of helemaal niet. Vaak hebben de ouders zelf een overdosis aan emoties waardoor zij de emoties van het kind niet kunnen zien. Zij zijn niet in staat om op de juiste manier te reageren. Het kan zo zijn dat ouders zelf niet hebben geleerd hoe zij met emoties moeten omgaan. Doordat het kind de ervaring en emoties niet kan delen, zal het kind het meedragen in de welbekende rugzak. Als er op latere leeftijd soortgelijke ervaringen zijn dan komt het innerlijke kind tevoorschijn die om aandacht vraagt. Want die oude verstopte emotie wil eruit en het innerlijke kind wil nu eindelijk dat er naar hem/haar geluisterd wordt.

Anders gezegd: het kind van toen heeft de emotie in de rugzak verstopt en die ervaring wordt meegesjouwd totdat er geluisterd wordt en aandacht krijgt.

Hoe weet je of jouw innerlijke kind iets te vertellen heeft?

Onderstaande symptomen zijn vaak gerelateerd aan negatieve gebeurtenissen in de jeugd:

 • angsten
 • slapeloosheid
 • dwangmatige handelingen
 • eenzaamheid
 • schuld en schaamte
 • terugkerende beelden
 • wantrouwen
 • laag zelfbeeld
 • controlerende gedachten en gedrag
 • gevoel van achtervolging
 • krachtuitval van ledematen
 • overmatig zweten
 • eetproblemen
 • schrikachtig
 • verslaving
 • ‘over’loyaliteit naar ouders of anderen
 • concentratieproblemen
 • onveilig gevoel
 • jezelf niet durven profileren

Dit zijn er een aantal, er zijn er meerdere zijn.

Hoe los je dit op?

Door eerst te herkennen dat er iets aan de hand is. Daarop volgt erkennen dat er echt wel iets is misgegaan of beter had gekund in je jeugd. Op het moment dat je erkend, zal jouw innerlijke kind dit voelen. Zij/hij voelt dat er ruimte gaat komen. Op dat moment is het aan jou of je in contact gaat met jouw innerlijke kind. De gedachte om contact te maken, kan voor sommigen heel beangstigend zijn en weerstand geven. Natuurlijk wil niemand terug naar die pijn van toen. Aan de andere kant deze vraag: als je een gewond kind op straat ziet liggen, laat je die dan liggen? Of ga je het helpen en troosten? Zo is het het ook met jouw innerlijke kind, zie het als jouw eigen kind waar jij nu voor kunt zorgen. Jouw kind wil het verhaal van toen kwijt en begrip voor de pijn van toen. Door te luisteren zal je ineerlijke rust creëren en symptomen (zoals hierboven beschreven) zullen verdwijnen.

Ik help je graag om contact te maken met jouw innerlijke kind zodat je alle positieve, blije, krachtige en enthousiaste kind-kwaliteiten kunt inzetten in je dageljkse leven. Wie wil dat niet?

Liefs, Yvonne